Forskellige læringsmåder til forskellige mennesker

Det har i efterhånden en del år været erkendt, at mennesker lærer forskelligt. Man kan inddele læring i forkskellige taksonomier. En af taksonomierne er 1/audiotivt (at høre), 2/visuelt (at se) og 3/taktilt (at røre). Hvis man lære via hørelsen har man let ved at sidde stille og lytte til en underviser. Lærer man visuelt, så har man brug for at se det på skrift, og lærer man taktilt, så har man brug for at røre ved tingene, det drejer sig om – eventuelt at udføre det aktuelle.

E-learning kan dække så godt som de tre ovennævnte læringsmåder. En speaker kan læse op, mens det talte står skrevet på skærmen. Ved at lave små øvelser kan der fremkomme en følelse af at ‘berøre’ det lærte.

Folkeskolens nye reform øgede ikke kun skoletiden, men indførte også bevægelse. I praksis ses dog ofte, at der ikke er læring inkluderet i denne bevægelse, men at den til gengæld matcher fri-tid i stedet.